Nyheter

 • Referat fra FAU og 17.mai komité

  Referatet ligger under «Råd og Utvalg» - «FAU»

 • Karneval på SFO

  Onsdag 28. februar hadde vi karneval på SFO.

 • Råd og Utvalg skoleåret 17/18

  Det er nå foretatt valg av klassekontakter, FAU-styre, SU/SMU og Elevråd for 2017/2018. Oversikten ligger inne på menyen "Råd og Utvalg".

 • Kulturopplevelser

  Kulturavdelingen i Karmøy kommune har innført støtteordning for barn og unge under 18 år fra lavinntektsfamilier. Ordningen er "Opplevelseskort for barn og unge". Les mer om dette i vedlegget.

 • Rett til godt skolemiljø

  Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017. Vi har laget et nytt rundskriv som blant annet gir informasjon om hva skolen skal gjøre hvis en elev ikke har det trygt og godt på skolen, og om elever og foreldres mulighet til å melde saken til fylkesmannen. Trykk på teksten for å lese mer.

 • Gudstjenester i Karmøy kommune

  Karmøy kommune har utarbeidet lokale retningslinjer ved praktisering av gudstjenester i skoletiden.


Håvik skole
Håvikvegen 45 4265 HÅVIK Tlf: 52812300
Null mobbing